Σχετικά με την εταιρεία
Η Convucos LTD είναι εμπορική επιχείρηση με γραφεία σε Ελλάδα και Κύπρο.

Συνεργάζεται με εταιρείες από τον κλάδο της διατροφής και του fitness.

Βασική αρχή της λειτουργίας της είναι η διατήρηση ενός όσο το δυνατόν πιο θετικού κλίματος για τους συνεργάτες της ομάδας της, έχοντας σε προτεραιότητα την ευημερία κάθε ενός ξεχωριστά, ώστε να διαμορφώνουν ένα ικανοποιημένο Team που εργάζεται με όρεξη για πρόοδο και εξέλιξη.

Προσφέρει:

>>ευέλικτο ωράριο
>>δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως
>>εκπαίδευση
>>δυνατότητα εξέλιξης

Δείτε στη συνέχεια τους τομείς για τους οποίους η εταιρεία αναζητά κατά καιρούς άτομα.