Πωλήσεις

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί μεθόδους όπως εξερχόμενες κλήσεις σε ανθρώπους που δεν έχουν δώσει τον αριθμό τηλεφώνου τους, door to door πωλήσεις, κ.λπ. Οι πωλήσεις προκύπτουν μέσα από τη διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών και την επικοινωνία με καταναλωτές που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τις προωθήσεις αυτές.

Marketing

Η οργανωμένη δράση για την προώθηση της επιχείρησης, τη διαφήμιση, το χτίσιμο και τη διατήρηση μακροχρόνιας σχέσης με τους πελάτες/καταναλωτές, είναι ένας σημαντικός τομέας για κάθε επιχείρηση. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην στρατηγική μας έχουν τα Social Media, αλλά παραμένουν στο "παιχνίδι" και κάποιες κλασικές μέθοδοι marketing. Είμαστε ανοιχτοί σε ιδέες και σε δημιουργικότητα που μπορεί να έρθει ακόμα και από πολύ καινούργιους συνεργάτες της ομάδας μας.

Εξυπηρέτηση πελατολογίου

Περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση πελατών, το follow up, την υποστήριξη στα αιτήματά τους, αλλά και την εξυπηρέτηση υποψήφιων πελατών που απαντούν σε διαφημιστικές καμπάνιες για προϊόντα και υπηρεσίες.